Romwalter AlfrédRomwalter Alfréd (Sopron, 1890. ápr. 22. - Sopron, 1954. szept. 7.): vegyész, műegyetemi tanár, az MTA I. tagja (1941 - 49). a kémiai tudományok kandidátusa (1952), Kossuth-díjas (1953). 1912-ben a bp.-i tudományegy.-en vegytanból, fizikából és ásványtanból doktori oklevelet nyert, 1913-ban középisk. tanári oklevelet szerzett. Rövid ideig Bp.-en, majd 1913 - 20 között a fiumei Kiviteli Ak.-n tanított. 1920-tól a soproni felső kereskedelmi isk. tanáraként működött 1928-ig, mikor a bányászati és erdészeti főisk. elemző vegytani tanszékére nevezték ki. Ez időponttól a főisk., ill. a főisk.-nak a bp.-i műegy: be olvadása után ennek soproni erdőmérnöki szakán működött. Sokoldalú munkásságából különösen jelentősek az ásványi szenek kémiájával és technológiájával, főleg a szénnemesítéssel, szénlepárlással és a szenesülés folyamatával foglalkozó kutatásai. Ásványszénkémia c. műve kéziratban maradt. - Irod. Vendel Miklós: R. A. emlékezete (Bányászati L. 1954).


Alkotó: 
Paál István 
Felállítás éve: 
1962 
Avatás éve: 
1964 v. 1965 
Tanszék: 
Kémia