Boleman Géza(Selmecbánya, 1876. szept. 15. - Sopron, 1961. dec. 20.): gépészmérnök, műegyetemi tanár. Tanulmányait a bp.-i műegy.-en végezte 1898-ban. 1904-től a selmecbányai - utóbb a soproni - Bányászati és Erdészeti Főisk. elektrotechnikai tanszékének tanára, később a főisk. rektora (1922-23 és 1928-30). 1934-től a Magy. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egy. Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kar fizika és elektrotechnikai tanszékének tanára. 1928- ban megkapta a Zipernowsky Károly jubileumi emlékérmet. - F. m. Elektrotechnika (Selmecbánya, 1917; a Mérnök Egylet 1919-ben aranyéremmel tüntette ki). - Irod. Góhér Mihály: B. G. (Elektrotechnika, 1962. 4. sz.); Gyulai Zoltán: B. G. (Soproni Szle, 1962. 3. sz.); Faller Jenő: B. G. (MTA Műsz. Tud. Oszt. Közl. 1963. 1-4. sz.)

 

Forrás:

Életrajzi lexikon


Alkotó: 
Kalló Viktor 
Felállítás éve: 
1966 
Tanszék: 
Fizika-elektrotechnika