Nemzetközi zsűri látogatta meg az Élő Növénygyűjteményt

 

A Virágos Magyarország rendezvénysorozat keretében Sopron nyerte el azt a megtisztelő feladatot, hogy a Nemzetközi Virágosítási Versenyben hazánkat képviselje.

A nemzetközi zsűri Sopron bejárása során a 8. állomásként a Nyugat-magyarországi Egyetem Élő Növénygyűjteményét is meglátogatta.


A szakértő zsűri délután két órakor érkezett meg az egyetem főbejáratához ahol Prof. Dr. Náhlik András az Erdőmérnöki Kar dékánja köszöntötte őket. A dékán úr a köszöntőjében kitért az egyetemen folyó oktatási és kutatási programokra, az egyetemi hagyományok tiszteletére, és a várossal való szoros együttműködésre. Igyekeztünk bemutatni, hogy ez a város természeti és humán kincsekben is nagyon gazdag, ősei tiszteli, hagyományait ápolja, minden sokszínűsége ellenére is összetart, és szerves egységet képez az egyetemmel, ami a természet és az ember harmonikus együttélésének lehetőségei kutatja, segíti, és a szemléletformálásban élen jár.


A rövid köszöntő után az értékelő bizottság környezetkímélő kis vonattal járta végig az alsó kertet. Visszajelzéseik alapján nagyon tetszett nekik az, hogy a nyári-gyakorlatukat töltő erdőmérnök hallgatók a gally és ág hulladékot aprítógéppel ledarálják és a szerves anyagot így juttatják vissza természetbe, valamint jó ötletnek tartották hogy a hallgatók kiveszik részüket a kert munkálataiból és így közelebb kerülnek a természethez valamint az egyetemi környezetükhöz a botanikus kerthez.


A következő állomásponton nagy érdeklődéssel hallgatták Dr. Dívós Ferenc gyors bemutatóját az általa fejlesztett FAKOPP műszerről és a favizsgálati módszerről.


A 64-es parcella mellett betekintést nyerhettek a kertben folyó geodéziai felmérésekbe amelyek célja a teljes fásszárú növényállomány felmérése és digitális térképre vitele.


A vonatozás közben tájékoztatást kaptak a kert gomba, növény- és állatvilágáról, a kertben történt akadálymentesítésekről, illetve a kertben szervezett programokról.


A nagyon szoros időbeosztás miatt a sajnos gyorsan búcsút kellett mondanunk a vendégeinknek, mely keretében a dékán átadta nekik ajándékainkat, Prof. Dr. Faragó Sándor rektor által összekészíttetett angol nyelvű albumot, valamint a botanikus kertben készült erdészcsokrokat és az angol és német nyelvű tájékoztató füzeteket.