5.      A mért adatok feldolgozása

 

5.1       A mért adatok számítógépre vitele

A terepen felmért adatokat a LEICA Geo Office programmal tudtam általánosan felhasználhatóvá tenni. A mérőállomás memóriakártyájáról letöltött adatokat importálni kellett a Geo Office-ba. Az importálás után el tudtam menteni a terepi adatok jegyzőkönyvét (fieldbook) ami megtalálható a mellékletekben. Miután felmért pontok adatait betöltöttem a programba az megjelenítette a felmért pontokat, azok egymáshoz viszonyított helyzetét, azt hogy melyik pontról milyen felmérést végeztünk. A pontok egymáshoz viszonyított helyzetéből már kiderülhetett az is, ha valamilyen felmérési pontatlanság van. Ha a terepi mérés közben valamilyen beállítási hiba, vagy pontatlanság történt, akkor azt utólag módunkban áll korrigálni. Ilyen eset mindössze egy pontnál fordult elő, ahol a vízszintes irányszög nem volt pontos. Ez a pont az 1004-es számú volt, ahol az utólagos feldolgozás alatt derült ki, hogy a pontról felmért faegyedek nem a helyükön voltak. Nem kellett mást csinálni, mint megadni annak a pontnak az ID-jét, amire tájékoztunk, és újraszámoltatni. Ekkor a program beállította a helyes irányszöget, és korrigálta a részletmérések koordinátáit is.

Miután a Geo Office-ban leellenőriztem a pontok koordinátáinak helyességét, meggyőződtem a mérések helyes kivitelezéséről, már csupán annyi dolgom volt hátra, hogy a pontok adatait (ID, koordináták, kód) kiexportáljam. Erre azért volt szükség, hogy a pontokkal kapcsolatos lényeges információk bármely más programba importálhatóak legyenek. Erre a célra az általánosan elterjedt ’.txt’ kiterjesztésű szöveges dokumentumot találtam a legmegfelelőbb file-formátumnak.

A ’.txt’ file elkészültével az adatok már készen álltak arra, hogy más programmal elkészítsem a fajok ponttérképét.