1.      Bevezetés

 

1.1       A szakdolgozat elkészítésének célja

A szakdolgozatom elkészítésének fő célja egy olyan térkép elkészítése volt, amelyen szerepelnek a botanikus kertben található, az egyetemen oktatott fás szárú növények. A növény egyedek térképre vitele után ezeket csoportosítanom kellet a különböző tulajdonságaik alapján, mint például virágzási idő, virágzás hossza, rendszertani besorolás, védettség. A térkép elkészülte után meg kellet oldanom, hogy a térképet az internet segítségével mindenki elérhesse. Az internetes elérésnek köszönhetően bárki hozzájuthat a térkép által szolgáltatott adatokhoz, információkhoz.

 

1.2       A téma aktualitása, felhasználhatóság

Rohamosan fejlődő világunkban egyre nagyobb teret hódít az internet, amely ma már mindennapi életünk része, segítségével vásárolhatunk, hivatalos ügyeinket intézhetjük és információkat gyűjthetünk szinte bármiről, pedig tíz éve még csak nagyon kevesen ismerték és használták hazánkban. Mindezek ellenére Magyarországon tudtommal nem készült még botanikus kertről olyan digitális térkép, amely az interneten bárki számára hozzáférhető.

Egy interneten elérhető, sok funkcióval bíró térképnek számos haszna van, ezekből az egyik leglényegesebb a botanikus kert népszerűsítése, hiszen az ide látogató turisták a világháló segítségével tájékozódni tudnak, hogy a kertben milyen növények találhatóak, ezek hol helyezkednek el a kerten belül és hogyan néznek ki. Megtudhatják, hogy idelátogatásuk időpontjában mely növények láthatóak virágba borultan, melyek az értékes, ritka, védett növények. Az ismeretterjesztő funkció mellett az oktatási felhasználhatóságot is figyelembe vettem főképp a térképen feltüntetett növényfajok szempontjából, hiszen ezek a fajok az egyetemi tananyag részét képezik. A fás szárú növények oktatása legfőképp diavetítés formájában zajlik, amit terepi gyakorlatokkal egészítenek ki. A hallgatók a növények felismerését szinte kizárólag számítógépről, képek segítségével sajátítják el. Nagy segítséget jelenthet a tanulásban, ha a hallgatók meg tudják nézni, hogy az éppen tanult növényfaj hol található az egyetem botanikus kertjében, ki tudnak menni és élőben is megnézni az adott fajt, hiszen sokkal könnyebb úgy tanulni, hogy a tananyagot élőben is megismerhetjük.